Instalacja freonowa czy woda lodowa – który system klimatyzacji wybrać?

Systemy klimatyzacji mogą być chłodzone freonem bądź wodą lodową. Czym różnią się te systemy i który jest lepszy? Na który typ instalacji przy montażu klimatyzacji najlepiej się zdecydować?

Działanie systemów klimatyzacyjnych może być oparte na urządzeniach, w których czynnikiem chłodzącym jest woda lodowa bądź freon. W pierwszych stosuje się wodę (z reguły z zawartością glikolu przeciwko zamarzaniu), w drugich gazy fluorowane (obecnie bezpieczne dla warstwy ozonowej).

Instalacja z wodą lodową – zasada działania

W tych systemach stosuje się pojedyncze urządzenie z układem hydraulicznym (agregat wody lodowej). Schłodzona woda trafia do wentylatorowych wymienników ciepła, gdzie zostaje ogrzana i wraca do agregatu. Największym wyzwaniem w przypadku tego rozwiązania jest konieczność zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody i wykonanie całej instalacji chłodniczej złożonej z rur stalowych, dodatkowej armatury hydraulicznej: zbiornika buforowego, pompy, zaworów sterujących, odcinających itd. Tego typu instalacja wymaga przygotowania precyzyjnego projektu, a jej montaż jest znacznie bardziej skomplikowany. Ze względu na konieczność dbania o ciśnienie bywa, że ma cały system czujników oraz wewnętrzną automatykę zapewniającą jej działanie.

Instalacja z freonem – zasada działania

Instalacja taka składa się najczęściej z kilku agregatów połączonych siecią chłodniczą bądź obsługujących określone części budynku. Czynnikiem chłodzącym jest freon. W zależności od tego, czy instalacja ma być jedynie chłodząca, czy również grzewcza, może istnieć konieczność montażu dodatkowych modułów do każdego agregatu.

Zalety instalacji klimatyzacyjnej z freonem

Najważniejszym elementem jest zdecydowanie prostota instalacji. Instalacje freonowe nie potrzebują zastosowania całego systemu czujników bezpieczeństwa oraz armatury ochronnej, która zadba o prawidłowe działanie instalacji. Sam koszt zakupu instalacji oraz jej montażu jest zatem niższy. Nie ma też zbyt dużego problemu z doborem urządzeń. Jedyne ograniczenia instalacji wynikają tylko z mocy chłodniczej urządzenia oraz konieczności zachowania pewnych określonych warunków montażu (związanych np. z długością instalacji). Jednocześnie wiele instalacji freonowych to dość duże koszty zakupu samego urządzenia (przez co często wydaje się, że instalacja na wodę będzie tańsza, bo nabywcy porównują jedynie cenę jednostki chłodzącej bez kosztów jej montażu czy eksploatacji).

Kiedy lepszym rozwiązaniem będzie mimo wszystko instalacja z wodą lodową?

Wtedy, kiedy projektowana jest instalacja dla budynku o dużej kubaturze i o dużym zapotrzebowaniu na moc chłodniczą. Mimo że przy takiej instalacji trzeba zakupić armaturę pomocniczą (ochronną) i wykonać nierzadko skomplikowany projekt,  to relatywnie koszt tych elementów dodatkowych przy dużej instalacji stanowi zaledwie część ogólnych kosztów montażu instalacji. Jednocześnie koszty utrzymania instalacji z wodą lodową są niższe niż instalacji freonowej, co przy dużych powierzchniach sprawia, że w szerszej perspektywie czasowej instalacja z wodą lodową okazuje się tańsza.

Ekologiczny aspekt instalacji klimatyzacyjnych

Jak wiadomo, freon nie jest neutralny wobec środowiska. W razie awarii klimatyzatora i wycieku tego gazu do środowiska dochodzi do skażenia. I choć freon nie jest toksyczny, to w sytuacjach ekstremalnych może dojść nawet do wyparcia całego tlenu z pomieszczenia przez ten rozprężający się gaz i w efekcie uduszenia przebywających w nim osób. Stosując klimatyzatory z instalacją freonową, warto wybrać te, które zaopatrzone są w czujniki wycieku freonu bądź zakupić takie urządzenie dodatkowo.