Audyt przeciwpożarowy. Na czym polega? Dlaczego warto, a nawet trzeba przeprowadzać go regularnie?

Ochrona przeciwpożarowa to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Audyt przeciwpożarowy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa. Warto, a nawet trzeba przeprowadzać go regularnie, ponieważ umożliwia on zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych.

Ogień w obiekcie biurowym, magazynowym czy handlowym może wiązać się nie tylko z ogromnymi stratami materialnymi, ale także z zagrożeniem zdrowia i życia oraz odpowiedzialnością karną. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. za ochronę przeciwpożarową odpowiada, w zależności od tego, jak stanowi zawarta umowa, właściciel budynku lub terenu, jego zarządca albo użytkownik. Obowiązują go wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne.

Jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej jest audyt systemu ochrony PPOŻ. Obejmuje on analizę realnego stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie i sprawdzenie, czy budynek spełnia obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają szybko wykryć i zidentyfikować wszelkie pojawiające się nieprawidłowości, usterki lub niezgodności i natychmiast zareagować, by je usunąć, tym samym zapobiegając powstaniu niebezpiecznych sytuacji.

Audyt systemu przeciwpożarowego polega na zbadaniu stanu techniczno-budowlanego, instalacyjnego i technologicznego danego obiektu. Analizowane są urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także drogi ewakuacyjne. Audyt obejmuje również sprawdzenie odpowiedniej dokumentacji m.in. aktualność Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Co w sytuacji, gdy w trakcie audytu ujawnią się usterki lub niezgodności występujące w obiekcie? Wtedy firma przeprowadzająca kontrolę sporządza dokument z audytu, w którym zawiera dodatkowe informacje m.in. o tym, jak doprowadzić budynek do odpowiedniego stanu zgodnego z wytycznymi o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Warto pamiętać, że niespełnienie wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej wiąże się z ryzykiem powstania pożaru lub innej sytuacji zagrażająca zdrowiu i życiu. Dlatego należy regularnie przeprowadzać audyty w celu oceny sprawności całego systemu. Niedopełnienie obowiązku związanego z ochroną PPOŻ to przede wszystkim stwarzanie niebezpiecznych warunków dla przebywających na terenie obiektu osób. W przypadku strat materialnych poniesionych w wyniku pożaru niespełnienie wymogów PPOŻ może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania.

 

Firma FM Solutions zajmuje się przeprowadzaniem audytów systemów przeciwpożarowych, a także ich serwisowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy: https://apleonafms.pl/serwis-ochrony-przeciwpozarowej