Benefity pracownicze w post pandemicznej rzeczywistości

Benefity pozapłacowe to dobry sposób na zachęcenie potencjalnego kandydata do zainteresowania się daną firmą, ale także metoda na zatrzymanie w niej obecnie zatrudnionych pracowników. Standard świadczeń pozapłacowych zmienił się dość mocno w wyniku pandemii COVID-19. Dotychczasowe potrzeby nie zniknęły, ale mocno się przewartościowały.

Według raportu "Kapitał zdrowia. Pandemia: punkt zwrotny dla benefitów pracowniczych" Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nowa rzeczywistość pracy spowodowała, że dotychczasowe benefity stały się niewystarczające, a zmiany w tym obszarze obserwujemy już teraz. 

Z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, wynika, że. największym wyzwaniem dla osób pracujących stało się zachowanie zdrowia, a kolejne miejsca zajęło pogodzenie wymagań zawodowych i rodzinnych, zarządzanie stresem, utrzymanie produktywności i zarządzanie obciążeniem pracą.

Z kolei z raportu przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w 2021 r. jasno wynika, że pracownicy chcą dziś otrzymywać benefity pomagające zmierzyć się im z indywidualnymi problemami. Zatem nowe świadczenia pozapłacowe powinny być spersonalizowane, ułatwiać dbanie o zdrowie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne) pracowników oraz o ich rozwój. Skuteczny benefit to także taki, który uwzględnia zajmowane przez nią stanowisko, jej wykształcenie, poziom wynagrodzenia oraz sytuację rodzinną. Dobrze, jeśli firma oferuje różne opcje do wyboru tak, aby pracownik samodzielnie mógł podejmować decyzję, z jakiego rodzaju udogodnienia chciałby skorzystać. 

Obecnie we wszystkich badaniach respondenci pytani o najlepszą i najbardziej cenioną formę motywacji pracowniczej wskazują właśnie opiekę medyczną i  ubezpieczenie na życie – dlatego tych opcji nie powinno zabraknąć w wachlarzu propozycji pracodawcy. Finansowanie kursów i szkoleń zawodowych, dofinansowanie kursów językowych, karty sportowe, samochód służbowy czy  dofinansowanie dojazdów do pracy, to benefity, które są już nieco niżej w hierarchii. 

W erze post pandemicznej dość atrakcyjnym i często oczekiwanym benefitem pracowniczym, szczególnie w niektórych branżach, stała się możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Jak się okazuje, wielu pracowników nie chce wracać do trybu stacjonarnego. Mimo to niektórzy pracodawcy starają się zachęcić swoje zespoły do powrotu do biura. Bardziej niż strefy relaksu czy atrakcyjnie zaprojektowane przestrzenie do pracy wspólnej liczy się często indywidualny komfort. W związku z pandemią wzrosły oczekiwania wobec środowiska pracy – dotyczące bezpieczeństwa, higieny czy jakości powietrza w biurze.

Dlatego pracodawcy oprócz przemodelowania benefitów pozapłacowych, powinni zwrócić uwagę właśnie na te aspekty. Maksymalizacja komfortu i bezpieczeństwa oraz personalizacja warunków w obiekcie biurowym może przełożyć się bezpośrednio na poziom satysfakcji pracowników. Warto w tej kwestii zaufać profesjonalnemu partnerowi z zakresu facility managementu, znającemu dynamicznie zmieniające się trendy w branży biurowej. Kompleksowa obsługa i opieka nad obiektem, oferowane przez specjalistów FM pozwala stale podnosić komfort użytkowania nieruchomości.