BREEAM – certyfikat dla „zielonych” budynków

BREEAM to wielokryterialny system oceny obiektów związany z ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Certyfikat potwierdza, że dana nieruchomość została zaprojektowana i zbudowana w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to jeden z najpopularniejszych na świecie systemów stosowanych w budownictwie.

Nazwa systemu to skrót od ang. „Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Proces certyfikacji powstał w Wielkiej Brytanii już w 1990 r. System może być stosowany na całym świecie - niezależnie od czynników, takich jak: lokalizacja budynku czy warunki geograficzne.

Wyróżnia się pięć schematów:

 • New Construction dla obiektów nowopowstających,

 • In-Use dla nieruchomości istniejących i użytkowanych co najmniej przez dwa lata,

 • Refurbishment & Fit-Out dla renowacji i wykończeń,

 • Communities dla projektów urbanistycznych,

 • Infrastructure dla projektów infrastrukturalnych.

System oceny BREEAM składa się z dziesięciu kategorii: 

 1. Zarządzanie inwestycją i budową.

 2. Zdrowie i komfort użytkowników obiektu.

 3. Poziom zużycia energii.

 4. Lokalizacja budynku i odległość od komunikacji miejskiej.

 5. Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.

 6. Wykorzystane materiały budowlane.

 7. Zarządzanie odpadami.

 8. Wykorzystanie terenu i ekologia.

 9. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń.

 10. Innowacyjne rozwiązania.

Kategorie różnią się między sobą przypisaną wagą, która uwzględniana jest przy ostatecznej ocenie procesu certyfikacji. Certyfikaty dla nowych budynków nadawane są przez BREEAM International New Construction, a dla istniejących budynków przez BREEAM In-Use International. 

Skala wyników jest sześciostopniowa i określa poziom spełnienia kryteriów:

 • do 30% - ocena Unclassified, czyli niespełnienie warunków certyfikatu,

 • 30-40% – ocena Pass,

 • 45-54% – ocena Good,

 • 55-69% – ocena Very good,

 • 70-84% – ocena Excellent,

 • Powyżej 85% – ocena Outstanding – tytuł ten może uzyskać budynek, który spełnia wymagania dziesięciu kategorii na poziomie ponadstandardowym.

Choć wiele osób martwi się o koszty związane z wprowadzaniem zrównoważonych rozwiązań w swoich obiektach, wdrożenie ich może w rzeczywistości wygenerować znaczne oszczędności. Warto uzmysłowić sobie, że dzięki profesjonalnym i sprawdzonym działaniom zmniejsza się eksploatacja budynku, a więc maleją koszty związane z naprawami oraz remontami. Obniżają się także opłaty za media czy energię. Wzrasta natomiast zadowolenie i zaangażowanie pracowników, a w związku z tym także ich wydajność. ESG jest aktualnie jednym z najważniejszych filarów rynku nieruchomości, więc dzięki certyfikatom rośnie także prestiż i wartość budynków. 

Przez cały etap przygotowań i wdrażania rozwiązań, a także późniejszy proces certyfikacji może przeprowadzić Facility Manager, który dokładnie zna obowiązujące kategorie i warunki uzyskania pozytywnej opinii. Warto skorzystać z pomocy firmy, która znajduje się na rynku od wielu lat, a więc posiada bogate doświadczenie i wykwalifikowanych pracowników. Zrównoważony rozwój to jeden z głównych filarów firmy Apleona FMS – chętnie pomożemy Państwu we wdrażaniu takich rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą marki.