Odświeżone logo, zrównoważony rozwój i CSR, czyli co nowego w FM Solutions

Od niedawna FM Solutions może pochwalić się nową identyfikacją wizualną. Jednak nowe logo to nie tylko graficzna zmiana, ale przede wszystkim pokazanie, że jako organizacja kompleksowo dbamy o nasz zrównoważony rozwój. Troska o środowisko, pracowników oraz lokalną społeczność – to kwestie, o których pamiętamy od lat, a w ostatnich miesiącach  podjęliśmy szereg  działań, które to potwierdzają. Zobaczcie sami!

Mamy świadomość, że podstawą dobrego funkcjonowania firmy jest wzajemny szacunek oraz zaufanie do drugiego człowieka. Stawiamy na przyjazną atmosferę w miejscu pracy i na dobre relacje między pracownikami a klientami i naszymi partnerami. Chcąc rozwijać firmę, pragniemy zadbać także o naszą planetę, co w obecnych czasach jest bardzo ważne. Wierzymy bowiem, że od stanu środowiska naturalnego zależy przyszłość nas wszystkich. Podejście z szacunkiem do drugiego człowieka oraz proekologiczne działania to elementy wpływające na zrównoważony rozwój naszej firmy. W związku z tym staramy się wprowadzać pozytywne zmiany w naszej działalność tak, aby miały one realny, pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Praktyki w miejscu pracy

Mamy świadomość, że podstawą funkcjonowania naszej firmy są ludzie. Dlatego staramy się doceniać ich pracę i wysiłek na różne sposoby. Chcemy tworzyć optymalne warunki pracy. Nasze działania w tym kierunku polegają na kreowaniu przyjaznej atmosfery, okazywaniu wsparcia ze strony przełożonych oraz na dostarczaniu odpowiednich narzędzi do pracy. Stawiając na zrównoważony rozwój firmy, stawiamy na rozwój pracowników. Dlatego też budujemy proste ścieżki postępu kariery zawodowej, wspierając w ten sposób samorealizację członków naszego zespołu.

Realizując te założenia, stosujemy się do dokumentów takich jak polityka etyki zatrudnienia i kodeks etyki zawodowej. W tym wszystkim równie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad BHP w miejscu pracy. Nasza firma działa wg certyfikowanego systemu ISO 45001:2018, który zapewnia odpowiedni poziom dostosowania warunków BHP.

Troska o środowisko

Mając na uwadze, jak ważne w obecnych czasach stało się dbanie o środowisko, postanowiliśmy wdrożyć konkretne działania, które ograniczą negatywny wpływ na planetę. Wierząc w koncepcję zrównoważonego rozwoju, stawiamy na ekologiczne rozwiązania, dzięki którym nasza praca nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i przyszłość kolejnych pokoleń cywilizacji. 

Przede wszystkim w 2017 roku dokonaliśmy certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2015. Od tego czasu dążymy do osiągnięcia neutralności węglowej. Chcąc ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko, staramy się zmniejszać zużycie energii elektrycznej, wycofywać użycie plastiku, zmniejszyć emisję spalin, odpowiednio gospodarować odpadami oraz promować odnawialne źródła energii i rozwiązania niskoemisyjne. Dążymy do tego, aby FM Solutions do roku 2050 było firmą NET ZERO, więc za cel postawiliśmy sobie wprowadzenie nowych rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

Wprowadzając te założenia w naszej działalności biznesowej staramy się uświadamiać w tym zakresie zarówno naszych pracowników jak i partnerów. Dzięki temu możemy dostosować nasze działania do wymagań naszych klientów, ale też do wymagań otoczenia.

W naszych strukturach powstał dział OZE, który realnie wspomaga działania na rzecz środowiska. Dostarczamy instalacje fotowoltaiczne do klientów indywidualnych oraz biznesowych, co ma realny wpływ na ochronę środowiska.

Zaangażowanie społeczne

Stosując się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) angażujemy się jako firma w życie społeczne. Wspomagamy konkretne osoby oraz inicjatywy. Wspieramy naszych pracowników w działaniach na rzecz społeczności lokalnych m.in. poprzez zbiórki książek, ubrań lub zabawek czy włączenie się w akcję krwiodawstwa. Wewnętrznie tworzymy akcję przekazywania 1% podatku. Staramy się pomagać osobom potrzebującym z grona naszych pracowników, zachęcając do tego innych członków firmy.

Praktyki rynkowe

Od samego początku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015. Skupiamy się na jakości procesów wewnętrznych i zewnętrznych, na jakości naszych usług oraz informatyzacji, która ma na celu przyspieszenie realizacji tych procesów.

Stworzyliśmy także nasz kodeks etyczny, który ma określać kierunek działalności naszego biznesu. Zawarliśmy w nim poszczególne zasady i wartości, co do których stosujemy się w naszej codziennej pracy. Poprzez ten kodeks okazujemy też sprzeciw w stosunku do łamania etyki zawodowej oraz wartości uczciwości biznesowej.

Poprzez ten kodeks okazujemy też sprzeciw w stosunku do łamania etyki zawodowej oraz  podkreślamy, jak ważna jest uczciwość biznesowa.

Wprowadziliśmy również politykę antykorupcyjną, chcąc w ten sposób promować światowej klasy uczciwość w biznesie. Przestrzeganie reguł tej polityki obowiązuje każdego naszego pracownika i współpracownika, a ich złamanie jest karalne. W kontaktach z każdym naszym partnerem biznesowym staramy się zawsze podkreślać, że nie tolerujemy korupcji.