Consulting energetyczny - dlaczego warto?

Consulting Energetyczny to nic innego jak kompleksowe doradztwo inwestorom oraz przedsiębiorstwom, czy właścicielom obiektów w zakresie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, w szczególności w elektrownie fotowoltaiczne oraz przemysłowe pompy ciepła w oparciu o przeprowadzany audyt energetyczny. Dlaczego to się opłaca i dlaczego warto wdrożyć specjalistyczne audyty? 

Audyty 

Pierwszym krokiem we współpracy z partnerem odpowiadającym za kompleksowe doradztwo energetyczne jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu. Ma on na celu permanentne „prześwietlenie” budynku oraz analizę ekonomiczno-energetyczną dla możliwych usprawnień. Celem przeprowadzenia audytu jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku. Istotą procesu jest również wykonanie oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru jego optymalnego wariantu. Audyt energetyczny budynku stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych. Dokonywane są również pomiary elektryczne rozdzielnic nN, elementów zacieniających, analizy zacienia dostępnych powierzchni montażowych czy analizy rentowności inwestycji z symulacja uzysków energetycznych. Czas realizacji audytu energetycznego wynosi średnio 2-3 tygodnie.

Zakres audytu obiektu obejmuję między innymi:

  • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy

  • okna i drzwi

  • instalacje grzewcze

  • instalacje wentylacyjne

  • instalacje klimatyzacyjne

  • instalacje ciepłej wody użytkowej

  • oświetlenie

  • zastosowanie źródeł odnawialnych, czyli paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji do spalania biomasy itp.

  • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego


Optymalizacja energetyczna i fotowoltaika

Z doświadczenia wiemy, że odpowiednio zaprojektowana, zrealizowana i eksploatowana instalacja fotowoltaiczna to szansa na znaczne obniżenie nakładów finansowych i gwarancję wzrostu rentowności danego przedsiębiorstwa. Proces dostosowania elektrowni słonecznej do danej nieruchomości lub gruntu jest kluczowy, dlatego każdy projekt przygotowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb inwestora, możliwości technicznych i lokalizacji obiektu lub działki. Nasz wykwalifikowany zespół rzetelnie przeprowadzi każdy etap realizacji przedsięwzięcia, a po uruchomieniu inwestycji przedstawi, wdroży i wykona kompleksowy plan utrzymania ruchu w elektrowni, co gwarantuje stałe funkcjonowanie systemu i komfort inwestora. Inwestycja w fotowoltaikę staję się coraz bardziej powszechna i coraz mniej kosztowna. Na panele fotowoltaiczne decydują się właściciele firm, aby zmniejszyć znacząco koszty firmowe, ale również wiele osób prywatnych, które chcą korzystać z ekologicznego i darmowego źródła energii.