Energetyka rozproszona OZE sposobem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku następuje w Polsce stopniowa restrukturyzacja sektora energii, wynikiem czego jest spadek energochłonności gospodarki, poprawa efektywności energetycznej, bardziej zrównoważona polityka surowcowa, a także znaczący rozwój i unowocześnienie infrastruktury energetycznej. Pomimo rozwoju Polska posiada niedoinwestowany i przestarzały system przesyłu energii elektrycznej. Zarówno krajowa sieć przesyłowa, jak i dystrybucyjna cechują się bardzo niekorzystną strukturą wiekową.


Na ratunek systemowi energetycznemu 

Aktualny stan krajowej sieci energetycznej oraz prognoza zapotrzebowania na energię wskazuje na konieczność dokonania dużych inwestycji i zmiany perspektywy w tychże obszarach. Niekorzystnie przedstawia się również stopień zagęszczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, które w chwili powstawania przystosowane były w szczególności do przyłączenia dużych jednostek produkcyjnych energii elektrycznej oraz zakładów przemysłowych. W efekcie tych okoliczności Polska charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników zagęszczenia sieci elektroenergetycznych, gdzie w przeliczeniu na 1000 km2 istnieje zaledwie 41 km linii przesyłowych. Niestety obecny charakter krajowego systemu elektroenergetycznego znacząco ogranicza perspektywy przyłączenia nowoczesnych rozproszonych jednostek wytwórczych, opartych przede wszystkim na źródłach odnawialnych, które przez swoją nieregularną specyfikę pracy wymagają stabilizacji produkcji w Krajowym Systemie Energetycznym przez jednostki konwencjonalne aby nie doprowadzić do przeciążenia sieci czy blackoutów. Nieuniknione są zatem dążenia do istotnych zmian prawych oraz zwiększenia nakładów inwestycyjnych, nie tylko w nowe moce wytwórcze, ale również w rozbudowę systemu przesyłowego. Ponadto warunkiem koniecznym jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim systemie energetycznym. Popularyzacje OZE, ze szczególnym naciskiem na promocję przemysłowych systemów fotowoltaicznych zasilających krajowych przedsiębiorców, które pozwoliłby na znaczącą redukcje CO2, wzrost efektywności energetycznej biznesu, a także pozwoliłby na redukcję zużycia surowców energetycznych. Całość procesu może pozytywnie rozwinąć system energetyczny. 


Odnawialne źródła energii jako klucz do stabilizacji energetycznej przedsiębiorstw

Polska posiada cały czas bardzo mały udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nie pozwala on na spełnienie wymogów polityki klimatyczno-energetycznej UE, w efekcie czego w najbliższych latach Polska może doświadczyć dotkliwych obciążeń finansowych. Jak temu zaradzić, jak zmienić perspektywę polskiego systemu energetycznego? Przede wszystkim rozpocząć ekspansję odnawialnych źródeł energii, w tym OZE. Sposobem, który przyniesie najwięcej oszczędności w kwestii energii, jest montaż fotowoltaiki. Instalacja fotowoltaiczna może zmniejszyć nasze rachunki za prąd nawet o 90%. Jest to również sposób na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które w ciągu kolejnych 10 lat mogą wzrosnąć nawet o 110%. W kontekście przedsiębiorców przydatny może okazać się model umowy PPA, czyli umowy sprzedaży regulowanej zasadami prawa cywilnego, polegającej na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii z instalacji OZE. Umowy PPA gwarantują odbiorcom stabilność dostaw, niezależnie od sytuacji, a wytwórcy OZE zyskują długoterminowe zabezpieczenie odbioru energii, ograniczając w ten sposób ryzyko związane z jej wytwarzaniem. Kolejne atuty to między innymi niższe koszty wytwarzania energii z OZE oraz dostawy energii po stałej cenie, niezależnej od różnych podwyżek rynkowych. 

Standardowo umowy PPA na projekty OZE zawiera się na okres 10-15 lat, dzięki czemu stają się one w pełni bankowalne, podobnie jak instalacje funkcjonujące w systemie aukcyjnym. Taka specyfika generuje szereg możliwości finansowania inwestycji, dzięki czemu udział własny inwestora może być minimalny, a bariera wejścia dla przedsiębiorców jest wówczas pomijalna. Popularyzacja i funkcjonowanie umów PPA wymiernie może wspomóc przedsiębiorstwa w ograniczeniu śladu węglowego oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.


Rafał Makowski-Vu

Źródła:

Zygmunt Maciejewski, Polityka Energetyczna, 2011