Jak zadbać o czyste powietrze w biurze?

Czyste powietrze w biurze to w ostatnim czasie szczególnie istotna kwestia. Wznawiając pracę w biurze, warto zadbać nie tylko o podstawowe środki ochronne (żele dezynfekujące i maseczki) czy procedury minimalizujące kontakt społeczny. Niezwykle istotne jest też to, aby kompleksowo zadbać o czystość całej powierzchni biurowej, w tym również powietrza i systemów wentylacyjnych. Kiedy należy zająć się czyszczeniem wentylacji? Jak często to robić?

Nie wszyscy w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie ma utrzymanie czystości powietrza i systemów wentylujących pomieszczenia, zwłaszcza w biurowcach, w których nie ma opcji otwierania okien. W tego typu budynkach, gdzie nie ma możliwości szybkiej wymiany powietrza przez okna, to zadanie spada na ramiona systemów wentylacyjnych.  Zbyt rzadkie serwisowanie i czyszczenie kanałów wentylacyjnych może mieć negatywny wpływ na stan powietrza w budynku, a tym samym na zdrowie pracowników.  

Czysty biurowiec? Zobacz, o co należy zadbać najbardziej!

Serwis wentylacji – dlaczego warto?

Przewody wentylacyjne, ze względu na swoją funkcję, bardzo szybko stają się siedliskiem bakterii, drobnoustrojów, grzybów i pleśni – niebezpiecznych dla układu oddechowego człowieka. Rzadkie czyszczenie wentylacji sprawia, że jej system przestaje spełniać swoje zadanie – wymieniać stare powietrza na świeże. Zanieczyszczone powietrze w biurach może prowadzić do alergii, występowania bólu głowy, podrażnienia błon śluzowych, a nawet pojawienia się poważnych schorzeń układu oddechowego. Odpowiednia i częsta pielęgnacja przewodów wentylacyjnych może przyczynić się do poprawienia komfortu pracy i samopoczucia pracowników.  Dlatego tak ważne jest to, by odpowiednio i często dezynfekować kanały wentylacyjne w budynkach.

Czyszczenie wentylacji – jak często to robić?

Główne sygnały komunikujące zły stan higieny przewodów wentylacyjnych to:

  • odczuwanie duszności w pomieszczeniu

  • głośniejsza (niż zwykle) praca systemu wentylacyjnego

Jednak najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy wentylacja wymaga serwisu, jest przeprowadzenie przez specjalistyczny serwis, inspekcji jej kanałów. To pozwala na dokładne określenie skali zanieczyszczenia ciągów wentylacyjnych. Czasami w trakcie takiej inspekcji można również sprawdzić poziom zagrożenia bakteriologicznego w powietrzu. 

O częstotliwości i zapotrzebowaniu na  takie badania najlepiej mogą się wypowiedzieć fachowcy  branży facility management, którzy będą w stanie profesjonalnie ocenić warunki i stan danego system wentylacyjnego. Kontrolę wentylacji mechanicznej powinno się przeprowadzać raz na rok lub dwa lata. Jednak to jest dość indywidualna kwestia w przypadku każdego budynku. Na szybkość i poziom zanieczyszczania się przewodów wentylacyjnych ma wpływ wiele czynników. To zależy m.in. od jakości powietrza w poszczególnych regionach, typu budynku oraz sposobu budowy danej wentylacji. 

To, jak często i w jaki sposób powinniśmy serwisować naszą wentylację, jest też określone przez konkretne przepisy Prawa Budowlanego oraz przez normy europejskie. 

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r - Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Czyszczenie wentylacji – na czym polega?

Czyszczenie wentylacji to w pierwszej kolejności usunięcie stałych zanieczyszczeń, które zalegają w jej przewodach. Drugim etapem jest dezynfekcja całego systemu za pomocą specjalnych środków bakterio- i grzybobójczych. 

Wentylację można czyścić na kilka sposobów.

Na sucho, za pomocą:

  • szczotek obrotowych (czyszczenie mechaniczne)

  • sprężonego powietrza

  • specjalnego odkurzacza 

Na mokro, za pomocą:

  • pary wodnej

  • środków dezynfekujących

Oprócz tego, niezwykle ważnym elementem tego procesu jest kontrola po wykonaniu czyszczenia. Ma to na celu sprawdzenie efektów tej czynności. Po końcowej inspekcji administrator budynku powinien otrzymać protokół oraz dokumentację zdjęciową, zaświadczające o wykonaniu usługi czyszczenia i dezynfekcji wentylacji. 

Szczotką, lodem i robotem – sprawdź metody czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych!

Serwis wentylacji – czy warto?

Regularne serwisowanie wentylacji i wymiana filtrów, nie należą do najtańszych zabiegów. Z tego powodu często rodzi się chęć do rzadszego kontrolowania stanu tych systemów w celu zaoszczędzenia. To jednak nie sprawi, że wyjdziemy na plus. Wręcz przeciwnie. Pieniądze, których nie wydamy na systematyczne kontrole – możliwe, że z nadwyżką - będziemy musieli przeznaczyć np. na płatne zwolnienia lekarskie pracowników oraz straty spowodowane mniejszą wydajnością i jakością pracy

Korzyści, jakie przynosi systematyczne kontrolowanie przewodów wentylacyjnych,  to przede wszystkim dobry stan zdrowia i samopoczucia użytkowników danego budynku. To realnie wpływa na wydajność ich pracy, a zatem przynosi to również pozytywne skutki ekonomiczne.