Szczotką, lodem i robotem – metody czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych

Dbałość o wysoką jakość powietrza w biurach, budynkach użyteczności publicznej czy halach produkcyjnych to nie tylko kwestia spełnienia minimalnych wymagań BHP. Zanieczyszczone mechanicznie i bakteriologicznie powietrze może być przyczyną obniżenia nastroju, schorzeń alergicznych, zaburzeń układu oddechowego i wielu innych dolegliwości wpływających negatywnie na wydajność pracy i generujących wydatki z tytułu zwolnień lekarskich i koniecznych zastępstw. Dlatego opłaca się zadbać o jakość powietrza – przede wszystkim poprzez utrzymanie czystości kanałów wentylacyjnych.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych - dlaczego trzeba powierzyć specjalistom 

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych, wymagające odpowiedniego sprzętu, narzędzi i doświadczenia, jest zadaniem dla wyspecjalizowanej firmy. Kompleksowy proces czyszczenia instalacji składa się z trzech etapów:

  • inspekcji wstępnej (określenie stanu kanałów, ilości i charakteru zanieczyszczeń),
  • czyszczenia (różne metody: na sucho, na mokro, suchym lodem oraz dezynfekcja),
  • inspekcji pousługowej (sprawdzenie efektów wykonanych czynności) i sporządzenie dokumentacji po wykonaniu czyszczenia.

Inspektor robot - niezawodna pomoc w czyszczeniu kanałów wentylacyjnych

Przeprowadzenie inspekcji wstępnej jest niezwykle ważne ze względu na dobór właściwej metody czyszczenia, a także na diagnostykę stanu technicznego samych kanałów (szczególnie na odcinkach zabudowanych i trudno dostępnych). Można ją wykonać przy użyciu wyspecjalizowanych robotów wyposażonych w kamery o wysokiej rozdzielczości i zasięgu do kilkudziesięciu metrów lub specjalistycznych kamer inspekcyjnych.

W przypadku niesatysfakcjonujących efektów kontroli wizualnej rozwiązaniem są pomiary zawartości pyłów i innych zanieczyszczeń na ściankach kanałów oraz w przepływającym powietrzu.

Najskuteczniejszą metodą jest bezpośrednie badanie stanu kanałów. Jednak można je przeprowadzić tylko w instalacjach o bardzo dużych rozmiarach kanałów, które są na tyle stabilnie zamocowane, że umożliwiają wejście do środka pracownika odpowiedzialnego za diagnostykę. Tego typu kanały można też czyścić bezpośrednio (odkurzanie), uzyskując doskonałe efekty, znacznie trudniejsze do osiągnięcia przy czyszczeniu wykonywanym „na odległość” –  za pośrednictwem szczotek, robotów i innych metod pośrednich.

Szczotkowanie i odkurzanie na sucho

Najpopularniejszym – i w większości przypadków najskuteczniejszym sposobem czyszczenia kanałów o różnych średnicach i kształtach – jest szczotkowanie. Wykonuje się je przy pomocy robotów czyszczących lub – znacznie efektywniejsza metoda – napędów (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych) z giętkimi wałkami zakończonymi szczotkami.

Wprowadzona do kanału szczotka mechanicznie zbiera ze ścianek zanieczyszczenia, które następnie trafiają do odciągu zainstalowanego na drugim końcu czyszczonego odcinka.

Odkurzanie jest bardzo skuteczną metodą (zintegrowanie w jednym procesie szczotkowania i odciągu zanieczyszczeń). Jednak jego zastosowania ograniczone są przekrojem i długością kanałów. W efekcie sprawdza się w kanałach umożliwiających wejście do środka pracownika oraz na krótkich, łatwo dostępnych odcinkach.

Inną popularną metodą czyszczenia na sucho jest zastosowanie sprężonego powietrza, które zastępuje działanie szczotki. Praktyka potwierdza zdecydowanie wyższą skuteczność szczotek. Wyjątkiem są miejsca najtrudniej dostępne oraz obszary zawierające wiele drobnych elementów, w przypadku których szczotkowanie może okazać się mało dokładne.

Mroźna elegancja dwutlenku węgla

Jeżeli zachodzi obawa, że szczotkowanie może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych, a zanieczyszczenia są odporne na sprężone powietrze, pomocnym rozwiązaniem może okazać się suchy lód, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej, uzyskiwanej przez gwałtowne rozprężanie gazowego CO2.

Ta metoda daje bardzo dobre efekty przy czyszczeniu urządzeń posiadających wiele niewielkich, wielokształtnych części (np. tryby, łańcuchy, kratki), śmigieł wiatraków, powierzchni porowatych, posiadających wąskie wgłębienia.

Suchy lód nie rozpuszcza się, tylko sublimuje: po zamrożeniu i wykruszeniu zabrudzeń, „znika” bez żadnych śladów, a zanieczyszczenia można usunąć – jak w przypadku innych metod czyszczenia na sucho – przy pomocy odciągu.

Parą i wodą

Gdy w grę wchodzą zanieczyszczenia tłuste (tłuszcze pochodzenia organicznego, smary, substancje ropopochodne), suche oczyszczanie mechaniczne jest w zasadzie nieskuteczne.

Najwyższą skuteczność w takich przypadkach daje czyszczenie parą i wodą z detergentami. Zastosowanie tej metody jest jednak ograniczone do kanałów gwarantujących szczelność lub niezabudowanych, umożliwiających szybką lokalizację i usuwanie ewentualnych przecieków powstałych w trakcie czyszczenia.

Dezynfekcja: nie zabijaj na oślep

Po zakończeniu czyszczenia kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić powtórną inspekcję – ocenę efektów przeprowadzonych czynności. Jeżeli wynik jest zadowalający, można przejść do ostatniego, niezmiernie ważnego etapu – dezynfekcji.

Celem dezynfekcji jest pozbycie się bakterii, grzybów i roztoczy, które znajdują doskonałe warunki do rozwoju w systemach wentylacyjnych.

W przypadku korzystania z usług wyspecjalizowanej firmy nie powinniśmy się martwić o właściwe wykonanie dezynfekcji. Warto pamiętać, że powinna być ona poprzedzona badaniami bakteriologicznym, których celem jest ustalenie, z jakimi konkretnie drobnoustrojami mamy do czynienia. Stosowanie środków „od wszystkiego” może być mało efektywne, stąd potrzeba przeprowadzenia badań wstępnych.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przeprowadzić badania, które potwierdzą jej skuteczność lub będą sygnałem do powtórnego wykonania zabiegu. Warto przeprowadzić ten proces z należytą starannością, bo samo usunięcie zanieczyszczeń nie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów odpowiedzialnych za większość schorzeń związanych ze złą jakością powietrza.

Jaką firmę wybrać do wykonania usługi czyszczenia kanałów wentylacyjnych?

W FM Solutions dysponujemy zarówno najnowocześniejszym sprzętem jak i zespołem serwisowym, który doskonale wykona tego typu zlecenie. Działamy w największych miastach Polski południowej dlatego zapraszamy do kontaktu i realizacji opieki nad instalacją wentylacji i klimatyzacji.