Mój Prąd 3.0 – nowe zasady

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0 to kolejna edycja popularnego dofinansowania domowych instalacji fotowoltaicznych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W nowym naborze na program przeznaczono 534 mln zł. Oznacza to, że w projekcie udział będzie mogło wziąć około 178 tys. rodzin. Warto także pamiętać, że dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Mój Prąd 3.0 – zasady

Programem mogą zostać objęte mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, które są przeznaczone na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł. 

W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Oznacza to, że zgłaszana instalacja musi być zakończona oraz podłączona do sieci elektroenergetycznej. 

Co ważne, program Mój Prąd 3.0 nie obejmuje projektów polegających na zwiększeniu mocy istniejących instalacji. 

Mój Prąd 3.0 nie obejmuje Twojej instalacji? Zobacz inne dofinansowania do fotowoltaiki!

Jak firmy fotowoltaiczne zareagowały na tę zmianę ?

Firmy oferujące instalacje fotowoltaiczne zapewniają pomoc w uzyskaniu dotacji „Mój Prąd” oraz proponują klientom dodatkowe rabaty, np. w FM Solutions można otrzymać rabat do 4000 zł., co w połączeniu z programem „Mój Prąd” oraz ulgą termomodernizacyjną może dać oszczędności rzędu 9-10 tys. zł.

Mój Prąd 3.0 – terminy 

Nabór wniosków do nowej edycji będzie trwał od 1 lipca 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Do programu kwalifikują się instalacje założone w okresie między 01.02.2020 a 31.12.2023 roku. 

Mój Prąd 3.0 – wniosek 

Wniosek do nowego naboru przyjmowany będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucone.

Do złożenia wniosku potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód. Należy do niego także załączyć:

  • kopię faktur za dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej;

  • dowód zapłaty faktury;

  • zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;

  • jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – należy dołączyć pełnomocnictwo.

Ważne – po wysłaniu wniosku nie można go już edytować ani podmieniać załączników. 

Mój Prąd a magazyny energii 

Wcześniej pojawiały się informacje, że w programie zostaną uwzględnione także magazyny energii. Jednak jak podaje NFOŚiGW w tej edycji nie będzie to możliwe. Natomiast w 2022 roku przewidziane jest rozszerzenie dotacji, co ma związek ze zmianami w prawie związanymi z odejściem od systemu opustów na rzecz nowego systemu. 

Koniec systemu opustów? Sprawdź, co i kiedy się zmieni!