Ochrona nieruchomości - czym jest system SSWiN?

SSWiN to skrót od nazwy System Sygnalizacji Włamania i Napadu, który jest szeroko wykorzystywany do ochrony mienia i osób. W jego projektowaniu i instalacji specjalizują się m.in. eksperci Apleona FMS. Z jakich elementów składa się taki system? Jaki jest sposób jego działania? Odpowiedzi poniżej! 

Sposób działania systemu ochrony

System Sygnalizacji Włamania i Napadu jest powszechnie wykorzystywany w różnego typu nieruchomościach – zarówno prywatnych, biznesowych jak i administracji publicznej. System monitoruje wyznaczony obszar nieruchomości w celu wykrycia niepożądanych czynności lub osób. Jeśli czujki wykryją jakąś nieprawidłowość, na terenie nieruchomości włączy się głośny alarm dźwiękowy (o natężeniu powyżej 75dB), lub dźwiękowo-optyczny, przy którym uruchamia się także jaskrawe światło. Sposób ten ma poinformować właściciela lub zarządcę obiektu o problemie oraz odstraszyć potencjalnego przestępcę. 

Ochrona SSWiN może obejmować jedną lub więcej stref – w zależności od predyspozycji właściciela. Strefy dzielą się na:

  • Peryferyjną – teren poza ogrodzeniem nieruchomości.

  • Zewnętrzną – obszar wokół obiektu, przynależący do niego.

  • Wewnętrzną – wnętrze oraz konstrukcja chronionego obiektu.

SSWiN – budowa systemu

System składa się z wielu podzespołów – zarówno widocznych, jak i ukrytych. 

Do jego głównych elementów niewidocznych należą:

  • Centrala alarmowa – „mózg i serce systemu”, która odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych oraz zarządzanie całością konstrukcji.

  • Przycisk napadowy – naciśnięcie go uruchamia alarm. Powinien być umieszczony w dyskretnym, niewidocznym miejscu, aby w momencie zagrożenia można było szybko i niepostrzeżenie wywołać alarm.

  • Zasilacze o stałej mocy 230V.

Do elementów widocznych zaliczamy:

  • Czujniki (czujki) – elementy odpowiedzialne za wykrywanie niepożądanych sygnałów, które włączają alarm. Istnieją czujniki podczerwieni, mikrofalowe (wykrywające ruch, ale odporne na zmiany promieniowania cieplnego), wibracyjne, stłuczenia (aktywująca się podczas dźwięku zbitej szyby), PIR (pasywne czujki podczerwieni) oraz kontaktrony (czujniki magnetyczne/ otwarcie, np. okna).

  • Sygnalizatory – informują o pojawieniu się nieautoryzowanych działań. Istnieją sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne.

  • Klawiatura (manipulator) – służy do obsługi centrali systemu.

SSWiN – możliwości systemu

W zależności od rodzaju nieruchomości (np. jej powierzchni, liczby pomieszczeń czy zaplecza finansowego właściciela) System Sygnalizacji Włamania i Napadu może pracować w trybie analogowym lub cyfrowym. SSWiN z powodzeniem można łączyć też z innymi formami ochrony mienia i osób np. systemem telewizji dozorowej (CCTV) czy kontrolą dostępu. System można wyposażyć w dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie roletami, bramami czy oświetleniem. Przy użyciu specjalnych platform możliwe jest także kontrolowanie cyfrowej wersji SSWiN za pomocą telefonu komórkowego.

Aby uniknąć przypadkowego uruchamiania się alarmów SSWiN trzeba skorzystać z pomocy wykwalifikowanego zespołu, który wybierze, zainstaluje i skonfiguruje odpowiedni rodzaj systemu oraz przeszkoli, jak prawidłowo z niego korzystać. Z pewnością pomoże w tym wykwalifikowany i profesjonalny Facility Manager.