Jak ogrzać biurowiec, cz. 2: Dlaczego warto sięgać po odnawialne źródła energii?

Pytanie wydaje się czysto retoryczne, ale takie nie jest. Choć energia z OZE jest tania, czysta, ekologiczna i zalecana przez UE, to wielu inwestorów oraz zarządców komercyjnych budynków biurowych odnosi się do niej z rezerwą. Głównym kontrargumentem są koszty budowy tego typu instalacji. Jednak rosnące z roku na rok ceny energii elektrycznej sprawiają, że pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, a nawet farmy wiatrowe stają się czymś oczywistym w nowo wznoszonych biurowcach.

Specjaliści od zarządzania nieruchomościami, w tym przede wszystkim firmy z sektora FM, nie mają wątpliwości, że OZE jest ważnym elementem konkurencyjności powierzchni biurowych pod wynajem, a już niebawem może okazać się koniecznością – nie tylko ekonomiczną (znacznie niższe koszty energii), ale także strategiczną (uniezależnienie od dostaw zewnętrznych).

Na wykorzystanie OZE naciska Unia Europejska, która nakazała, aby do 2020 r. udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł osiągnął poziom 15 proc. Od kilku miesięcy wiadomo, że Polska nie spełni warunków i będzie musiała kupować zieloną energię od innych państw unijnych. Zapewne wpłynie to na wzrost (i tak wysokich) cen, a pośrednio zintensyfikuje prace nad wykorzystaniem OZE.

Tanie jak OZE

Łatwo można znaleźć wyliczenia dowodzące niezbicie, że instalacje oparte o OZE są skutecznym sposobem zmniejszenia wydatków na energię. Bez trudu znajdziemy też opinie, zgodnie z którymi zainteresowanie OZE jest kosztownym hobby, którego zastosowanie w obiektach komercyjnych ma ograniczony sens. Przeciwnicy podnoszą kwestię klimatu: niewielka liczba dni słonecznych i stosunkowo długa oraz mroźna polska zima ponoć odbierają sens ekonomiczny fotowoltaice i innym technologiom wykorzystującym OZE.

Opinie negatywne wynikają w głównej mierze z nieznajomości najnowszych technologii. Jest to o tyle niezwykłe, że nie musimy szukać przykładów zastosowań OZE gdzieś na świecie – mamy je pod ręką i to od wielu lat. Już w 2009 r. powstał biurowiec energooszczędny na terenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego w Katowicach. Jego ogrzewanie oparte zostało na zastosowaniu pomp ciepła, co dzisiaj może być modelowym przykładem wykorzystania tego sposobu ogrzewania biurowców. Instalacja gruntowych pomp ciepła potwierdziła w praktyce pełną niezależność od warunków atmosferycznych: temperatura w głębi ziemi jest niezmienna i utrzymuje się na podobnym poziomie we wszystkich porach roku.

Argumenty o wysokich kosztach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych nie są bezpodstawne. Za instalacje (urządzenia i ich montaż) oraz odpowiednie przygotowanie budynku (podwyższenie standardów termoizolacyjnych) trzeba niemało zapłacić. W wielu przypadkach ogólne koszty inwestycyjne są wyższe o kilka, a nawet powyżej 10 proc., w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.

Decyzja powinna zależeć od tego, co jest dla nas priorytetem: tania inwestycja czy tania eksploatacja? Jeżeli zależy nam na optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i możemy sobie pozwolić na wieloletnią perspektywę zwrotu kosztów, to zdecydowanie najlepszym wyborem będzie wykorzystanie OZE. Czerpanie energii ze źródeł odnawialnych pozwala nie tylko zmniejszyć koszty, ale także uniezależnić się (przynajmniej częściowo) od przerw w dostawach energii ze źródeł zewnętrznych.

OZE do ogrzewania, chłodzenia i produkcji prądu

Praktyczne zastosowania OZE w biurowcu obejmują zaspokajanie trzech potrzeb energetycznych:

  • ogrzewanie – pod postacią pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) oraz kolektorów słonecznych, które służą do ogrzewania pomieszczeń (poprzez ogrzewanie czynnika grzewczego, np. wody lub powietrza) i podgrzewania wody użytkowej (w obiektach biurowych zużywana jest w stosunkowo niewielkich ilościach, więc kolektory zaspokajają większość potrzeb),
  • chłodzenie – odpowiednia konstrukcja pomp ciepła pozwala na odwrócenie obiegu czynnika chłodniczego i zamiast podgrzewania dochodzi do wytwarzania wody lodowej w procesie klimatyzacji,
  • produkcja energii elektrycznej – najpopularniejszym sposobem jest instalacja fotowoltaiczna (jej wykorzystaniu sprzyjają duże powierzchnie dachów i fasad obiektów biurowych), ale można też (w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków naturalnych) zastosowanie instalowanych na dachach biurowców farm wiatrowych.

Mniej oczywiste źródła energii odnawialnej to na przykład wykorzystanie do ogrzewania wód termalnych czy spalania biopaliw.

Kompleksowo, czyli tanio

Zastosowanie samych pomp ciepła, kolektorów czy paneli poprawia bilans energetyczny, lecz zmienia go w takim stopniu, jakbyśmy tego oczekiwali. W przypadku budynków wielkopowierzchniowych, w tym biurowców, niezwykle ważne jest stosowanie rozwiązań kompleksowych. Jeżeli decydujemy się na pompy ciepła, powinniśmy też zainstalować panele fotowoltaiczne, które dostarcza energii np. do zasilania pomp (konkretnie sprężarek), a także kolektory słoneczne, które pozwolą znacząco obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej.

Oczywiście niezwykle ważna jest też konstrukcja budynku i użyte do jego wzniesienia materiały. Spełnieniem marzeń o superoszczędnym biurowcu jest budynek pasywny, a nawet plus energetyczny.

Wszelkie instalacje w biurowcach i obiektach przemysłowych mogą Państwo zrealizować z naszą pomocą. Zapraszamy do kontaktu z FM Solutions.