Obowiązkowy przegląd budynków wielkopowierzchniowych, czyli jak przygotować obiekt na zimę

Listopad to ostatni dzwonek na przygotowanie budynków na nadchodzącą zimę. Zarządcy i właściciele obiektów powinni nie tylko skontrolować stan techniczny, ale także przygotować się na przyszłe opady śniegu czy oblodzone chodniki. W przypadku budynków wielkopowierzchniowych trzeba przede wszystkim pamiętać o obowiązkowym przeglądzie technicznym, który musi zostać wykonany do 30 listopada.

Które budynki zaliczamy do wielkopowierzchniowych?

Obowiązkowemu przeglądowi technicznemu do 30 listopada podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m², a także inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Za zlecenie kontroli stanu technicznego odpowiedzialni są właściciele oraz zarządcy nieruchomości. Należy pamiętać, że każdy przegląd obiektu musi zostać wykonany przez specjalistów, którzy m.in. potwierdzą wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli.

Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Każdy obiekt musi przejść co najmniej jeden kompleksowy przegląd techniczny w ciągu roku. Jesienią sprawdzić należy przede wszystkim te elementy budynku oraz instalacji, które są szczególnie narażone na szkodliwe czynniki atmosferyczne, czyli:


  • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, elementy ścian takie jak: filary i gzymsy, balustrady, loggie i balkony,

  • wszelkie urządzenia przymocowane do ścian obiektu,

  • elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

  • pokrycia dachowe i elementy przymocowane do dachu,

  • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • urządzenia ochrony przeciwpożarowej budynku,

  • instalację kanalizacyjną, która odprowadza ścieki z budynku,

  • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

System grzewczy jednym z priorytetów

Przed nadejściem zimy konieczne jest skontrolowanie wszelkich systemów ogrzewania. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na komin, którego wyczyszczenie zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego układu i zabezpieczy przed dostaniem się do pomieszczeń niebezpiecznego dymu. Więcej o przygotowaniu do sezonu grzewczego znajduje się TUTAJ.

Przed nadejściem zimy

Jesienią warto zadbać także o przegląd procedur związanych np. z odśnieżaniem dachu (aby pod ciężarem pokrywy śnieżnej nie zapadł się) oraz terenu wokół budynku, a także zawarcie umów m.in. z firmami odśnieżającymi oraz dostarczającymi środki zapobiegające oblodzeniom chodników. Dobrą praktyką jest też zastanowienie się nad możliwymi „czarnymi, zimowymi scenariuszami”, aby zawczasu przygotować plan pokonania trudności. W związku z tym warto też skontrolować stan zasobów takich jak odzież do pracy na mrozie, pojemniki na piasek wykorzystywany do posypywania chodników czy generatory prądu, z których będzie można skorzystać w razie ewentualnej awarii.