Święto Ziemi w FM Solutions

22 kwietnia obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi. Od ponad 50 lat to  święto stanowi okazję do refleksji nad aktualną sytuacją naszej planety, skłania do zastanowienia się co możemy zrobić, by chronić środowisko i nie zaprzepaścić przyszłości kolejnych pokoleń na Ziemi. Obecnie Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzi ponad 190 państw na świecie. Co roku akcja zwraca uwagę na inny problem związany z ekologią  np. ochrona zagrożonych gatunków czy promocja odnawialnych źródeł energii. Oprócz obchodzenia tego święta w międzynarodowym wymiarze tradycja jest też podtrzymywana w małych społecznościach - w domach, w szkołach oraz w miejscach pracy. W FM Solutions również świętujemy ten dzień z dumą i ogromnym zaangażowaniem. 

“Zainwestuj w naszą planetę” 

Co roku, oprócz konkretnego motywu przewodniego związanego z ekologią, jest również hasło przewodnie. Dzień Ziemi w 2022 roku obchodzimy pod hasłem Invest in our planet - Zainwestuj w naszą planetę. Organizatorzy tegorocznej edycji kładą nacisk na konieczność zmian w różnych obszarach działalności oraz wspólną odpowiedzialność zarówno  firm, jak i rządów oraz obywateli.

Kilka słów o genezie Dnia Ziemi  

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Wtedy na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Pierwszy raz  święto Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 roku z inicjatywy Gaylorda Nelsona. To zapoczątkowało wiele zmian w obszarze ochrony środowiska. Zwrócono większą uwagę m.in. na kwestię  ochrony zagrożonych gatunków. W latach 90. XX wieku Dzień Ziemi zyskał globalny charakter i obecnie akcja powielana jest w 192 krajach na świecie.

Dzień Ziemi w FM Solutions 

W tym roku przedstawiciele zarządu FM Solutions uczestniczyli w akcji sadzenia drzewek w okolicy naszego biura. To jednak tylko namiastka i symbol  naszej proekologicznej działalności oraz akcent w dniu święta Ziemi. Ekologia, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń na ziemi, to sprawy, które mają ogromne znaczenie dla naszej firmy każdego dnia. W swojej działalności staramy się stale rozwijać i wybierać jak najbardziej ekologiczne rozwiązania.

Naszym pierwszym krokiem w celu ochrony środowiska było wdrożenie, działanie oraz przeprowadzenie certyfikacji wg. normy ISO 14001:2015. Mocno angażujemy się w ograniczenie naszego ujemnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, wycofywanie plastiku, informatyzację, właściwą gospodarkę odpadami, zmniejszanie emisji spalin, promowanie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań niskoemisyjnych. 

Staramy się także wpływać na zwiększenie świadomości pracowników i kooperantów, dostosowujemy swoje działania do wymagań klientów i otoczenia w tym zakresie. Dodatkowo utworzyliśmy w naszych strukturach dział, który w sposób realny wspomaga działania środowiskowe. Promujemy i dostarczamy dla klientów indywidualnych i biznesowych instalacje fotowoltaiczne, które w znaczącym stopniu wspomagają ochronę środowiska naturalnego.

Inwestujmy w naszą planetę przez cały rok


Dzień Ziemi to niezwykle ważne święto, które co roku pozwala promować i szerzyć ekologiczne postawy w naszym społeczeństwie. Pamiętajmy jednak, by nie ograniczać działalności na rzecz środowiska, tylko do obchodów tego święta. Inwestujmy w naszą planetę przez cały rok, każdego dnia. W każdej życiowej sytuacji, prywatnej czy zawodowej,  szukajmy takich rozwiązań, które nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Proekologiczne postawy już od dawna nie są i nie powinny być tylko trendem społecznym. Obecnie słusznie stały się świadomym i znaczącym wyborem, nie tylko dla nas, ale i dla przyszłości naszej Ziemi oraz następnych pokoleń. Dlatego w Dzień Ziemi z dumą uczestniczmy we wszelkich obchodach tego święta również po to, by uświadamiać innych, dlaczego ekologia i troska o planetę jest tak ważna.