Ulga termomodernizacyjna w PIT 2020

Ulga termomodernizacyjna to dobry sposób, aby zaoszczędzić m.in. na montażu instalacji fotowoltaicznej. Komu przysługuje i co dokładnie można odliczyć? Jak ją rozliczyć w PIT 2020 i czy można ją łączyć z programem „Mój Prąd”? 

Ulga termomodernizacyjna – co to?

Ulga podatkowa na termomodernizację, czyli tzw. ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie, które daje podatnikom możliwość odliczenia w PIT wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli:

 • ulepszenie zmniejszające zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania wody oraz pomieszczeń;

 • ulepszenie zmniejszające zużycie energii w budynku;

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła;

 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne;

 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga weszła w życie 1 styczna 2019 roku, a po raz pierwszy można było z niej skorzystać w 2020 roku. 

Co można odliczyć od podatku?

Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane wykorzystywane do modernizacji, jak i urządzenia i usługi związane z realizacją projektu. Wśród urządzeń znajdziemy m.in.:

 • instalacje fotowoltaiczne;

 • pompy ciepła;

 • stolarkę okienną i drzwiową;

 • zbiorniki na gaz lub olej;

 • kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy.

Natomiast do usług zaliczają się m.in.:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku;

 • montaż fotowoltaiki, pompy ciepła i kotła;

 • wymiana stolarki zewnętrznej;

 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Dokładny wykaz wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w rozporządzeniu  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Kto może odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy opodatkowani wg skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przysługuje ona właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym był pierwszy wydatek). Jako jednorodzinny budynek określa się z kolei dom wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącej pod względem konstrukcyjnym jedną całość.  

Co ważne, ulga nie obowiązuje dla domów w budowie, a jedynie dla tych ukończonych. Ulga przysługuje również w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub innym budynku (garażu, budynku gospodarczym), pod warunkiem, że służy ona budynkowi mieszkalnemu.

Maksymalna kwota przysługująca właścicielowi to 53 000 zł. Odliczenia dokonuje się w odniesieniu do podatnika, wobec czego jedna osoba może odliczyć wydatki poniesione na modernizację kilku budynków. Warto wspomnieć, że w przypadku małżeństwa każde z małżonków może osobno skorzystać z ulgi, co łącznie daje kwotę do 106 000 zł.

Nie spełniasz wymagań dla tej ulgi? Sprawdź, na jakie inne dofinansowania do fotowoltaiki możesz liczyć.

Poradnik – jak wypełnić zeznanie podatkowe i skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej za 2020 r.

Ulgę termomodernizacyjną należy wykazać w załączniku podatkowym PIT/0. Obliczoną na podstawie faktur kwotę wpisuje się w części B obok pola „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. PIT/0 nie jest jednak samodzielnym drukiem – można go złożyć wraz z zeznaniami PIT-28, PIT-36 i PIT-37. 

Przy rozliczeniu trzeba także pamiętać, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż dochód roczny. W przypadku kiedy dochód jest niższy niż poniesione wydatki, ulgę będzie można odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna a program „Mój Prąd”

Jak podaj Ministerstwo Finansów, wydatki można odliczyć w rozliczeniu PIT tylko wtedy, gdy nie zostały dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że ulga przysługuje jedynie od tych wydatków, które nie zostały dofinansowane programem „Mój Prąd”. 

Przykład: 

 • koszt instalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł.

 • dotacja Mój Prąd: 5 000 zł.

 • ulga przysługuje od różnicy, czyli kwoty 20 000 zł.

Uwaga, jeśli instalacja została zamontowana w 2020 roku, ale do końca 2020 r. klient nie otrzymał dotacji, to ulga przysługuje od całej kwoty. Jeśli jednak dotacja zostanie przyznana w kolejnym roku, to od kwoty dotacji należy odprowadzić podatek, czyli doliczyć tę kwotę do podstawy opodatkowania za rok 2021.