Umowa PPA na instalacje OZE jako sposób stabilizacji cen energii dla przedsiębiorstw

Świat odkrywa zieloną energię, a razem z nim przedsiębiorcy, którzy dostrzegają ogrom benefitów płynących z transformacji ekologicznej, w tym instalacji fotowoltaicznych. Na polskim rynku energetycznym możemy zauważyć coraz większe zainteresowanie umowami typu Power Purchase Agreements (PPA), pozwalającymi osiągnąć korzyści zarówno  wytwórcom jak i przedsiębiorcom. Czym one tak naprawdę są i jakie długofalowe rezultaty przynoszą? 


Kształtująca się definicja

Wyzwaniem umów PPA jest cały czas niestabilne ustawodawstwo i brak umocowanej definicji prawnej.  Z pomocą przychodzi nam Dyrektywa RED II2, która zgodnie z art. 17 ust. 2 mówi, że umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej to umowa, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii. Umowa PPA szczegółowo określa wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną - ilość energii elektrycznej do dostarczenia, wynegocjowane ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów. PPA jest umową dwustronną i z reguły przybiera różne formy, gdzie dostosowana jest do potrzeb każdej ze stron, a sama energia może być dostarczana fizycznie lub w bilansie. Ze względu na zdolność do ograniczenia ryzyka związanego z cenami rynkowymi, umowy PPA są wykorzystywane w szczególności przez firmy, które mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz w momencie dokonywania i planowania większych inwestycji w budowy lub inne wyzwania absorbujące dalsze korzystanie ze źródeł energii odnawialnej. Sama inicjatywa tego typu rozwiązań prawnych pojawiła się dzięki inicjatywie zagranicznych korporacji w odpowiedzi na wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstw. Pojawił się znaczący trend społecznej odpowiedzialności biznesu oraz możliwość dywersyfikacji źródeł energii oraz zabezpieczenia firmy na wypadek rosnących cen energii w perspektywie kilkuletniej. Trendy te dotarły również do Polski, niestety szybciej niż zmieniające się prawo, mimo wielu nowelizacji zarówno ustawy Prawo energetyczne, jak i Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do powszechnego użycia weszła anglojęzyczna nazwa umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej – Corporate Power Purchase Agreement (cPPA). Ciekawą informacją uzupełniają definicję w kontekście stron zawierających umowę jest fakt, iż  Dyrektywa RED II wprowadza możliwość bezpośredniego zakupu energii z OZE przez osobę fizyczną. Umowy typu cPPA są dzisiaj zawierane głównie przez duże przedsiębiorstwa i korporacje, ale wprowadzenie takiej definicji umowy może być podstawą do wprowadzania regulacji dotyczących np. wirtualnego prosumenta.

Zalety umów PPA

Umowy PPA posiadają wiele zalet, jednakże najważniejszą z nich jest zapewnienie obu stronom kontraktu bezpieczeństwa i stabilności. PPA gwarantuje odbiorcom systematyczne i stałe dostawy, niezależnie od sytuacji, a wytwórcy OZE zyskują długoterminowe zabezpieczenie odbioru energii. Stałe miesięczne dochody z tytułu jej sprzedaży stają się zabezpieczeniem dla banków które chętniej udzielają finansowania dla tego typu inwestycji. Kolejne atuty to między innymi niższe koszty wytwarzania energii z OZE oraz dostawy energii po stałej cenie, niezależnej od różnych podwyżek rynkowych. Możliwość finansowania inwestycji w nowe opcje wytwórcze to również korzyść tej formy umowy. Równie ważnym aspektem jest niwelowanie śladu węglowego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez właśnie rozpowszechnianie umów PPA. Forma umowy stwarza klientom możliwość uczynienia ich marki bardziej zrównoważoną i bardziej ekologiczną, wpisując się tym samym w nowe trendy rynkowe. Technicznym oraz formalnym atutem jest duża swoboda w konstruowaniu umów, co daje możliwość wdrożenia personalizowanych oczekiwań operatorów elektrowni i odbiorców energii elektrycznej.Źródła:

K.Fal, K.Płońska, A.Rabiega, Umowy corporate PPA, Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii 

(KlastER), 04.01.2020

Dr Christian Schnell, Olga Wasilewska, Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce - Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu, Instytut Jagielloński, Warszawa, luty 2020