Upały w biurze. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Wraz z nadejściem upalnych dni, pracodawcy powinni pamiętać o dodatkowych obowiązkach, tym bardziej, że wielu pracowników nadal deklaruje chęć pracy zdalnej. Pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w letnim okresie musi podjąć dodatkowe działania z zakresu bhp. Zagwarantowanie sprawnej klimatyzacji w pomieszczeniach, skrócenie czasu pracy, to tylko niektóre z nich. 

Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, która może się znacznie obniżyć wraz ze wzrostem temperatury, ale również na bezpieczeństwo pracownika, na co wyraźnie zwraca uwagę Ministerstwo Rodziny i Polityki w swoim komunikacie dotyczącym warunków pracy w upalne dni. 

Obowiązki pracodawcy w kwestii zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków są określone przez kodeks pracy. Istnieją regulacje dotyczące odpowiedniej temperatury, a także wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią i nasłonecznieniem, jednak co do zasady nie ma dokładnie określonej maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej może być wykonywana praca. Zapewnienie bardziej komfortowych warunków, gdy panują upały jest możliwe np. dzięki zadbaniu o właściwą wentylację oraz klimatyzację w biurze. 

Kodeks pracy bardzo precyzyjnie określa obowiązki pracodawcy w kwestii zapewnienia zatrudnionym wody zdatnej do picia. W biurach z klimatyzacją oraz odpowiednią wentylacją pomieszczeń, zatrudniający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia napojów, ale tylko w przypadku, gdy temperatura w tych pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni Celsjusza. Kiedy temperatura jest wyższa, bez względu na to, czy stanowisko pracy jest wyposażone w system klimatyzacji, zatrudnieni muszą mieć stały dostęp do napojów.

Wszystkie te kwestie reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279). Za niewywiązanie się z tego obowiązku pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. 

Pracodawcy powinni stosować się do obowiązujących ich zasad w celu poprawienia komfortu pracy w upalne dni, przede wszystkim po to, by zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także, aby stworzyć warunki sprzyjające efektywniejszemu działaniu. Dlatego oprócz konieczności dostarczenia napojów, warto również pomyśleć o instalacji systemów klimatyzacji i wentylacji. To inwestycja, która przyniesie realne korzyści zarówno pracodawcom, jak i osobom przez nich zatrudnianych. Dzięki zapewnieniu odpowiedniej temperatury i stałej wymiany powietrza w biurze, czas pracy w letnie dni może pozostać taki sam, a wydajność zatrudnionych osób nie obniży się.  Właściciele firm, którzy już gwarantują te udogodnienia, powinni pamiętać o regularnej kontroli stanu tych systemów w celu dbania o czystość powietrza w miejscu pracy. Warto pamiętać, że zakup klimatyzacji i wentylacji do biura, to inwestycja na cały rok, nie tylko na okres letni. Te systemy oprócz funkcji schładzania pomieszczeń, mają za zadanie także wymianę i cyrkulację powietrza w biurze. Ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie ma utrzymanie czystości powietrza, a o to w szczególności należy zadbać np. w biurowcach, w których nie ma opcji otwierania okien.  

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą systemów klimatyzacji i wentylacji FM Solutions: https://apleonafms.pl/serwis-klimatyzacji, https://apleonafms.pl/serwis-wentylacji