ŁADOWANIE

X
instalacje niskoprądowe Kraków

Nasze działania

Najnowsze nasze działania
blog

Nasze działania w praktyce


1. Kodeks etyki zawodowej – utrzymywanie standardów uczciwości biznesowej opartej na wartościach promowanych międzynarodowo. Kodeks etyki zawodowej, Polityka antykorupcyjna, Polityka odpowiedzialności społecznej, Polityka zrównoważonego rozwoju, Polityka etyki zatrudniania. Działamy wg Certyfikowanego zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018. Stawiamy na ciągłe doskonalenie.

2. Wspieranie lokalnych społeczności i inicjatyw pracowniczych – opracowaliśmy programy, w ramach których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na doskonalenie w każdej sferze działalności firmy. Najlepsze nagradzamy i realizujemy. Angażujemy pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych, wspieramy konkretne osoby, a nie organizacje. Organizujemy m.in. zbiórki książek, ubrań, zabawek czy akcje krwiodawstwa. Angażujemy się też wewnętrznie w akcje oddawania 1% podatku. Informujemy zespół o osobach potrzebujących z grona naszych pracowników i zachęcamy ich do pomocy.

3. Współpraca z dostawcami – współpraca z dostawcami i utrzymywanie etycznych kontaktów biznesowych, uczciwych praktyk rynkowych. Ogólne warunki umów, Procedury zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, 14001, 45001.

4. Klienci - współpracujemy z klientami w celu wzajemnego doskonalenia zasad oraz działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiadającym stawianym przed nami wyzwaniom. Tworzymy rozwiązania zorientowane na klienta.


5. Polityka antykorupcyjna – polityka antykorupcyjna zobowiązuje nas do stosowania i promowania światowej klasy uczciwości w biznesie. Uświadamia naszym partnerom i pracownikom, jak ważne dla naszej działalności są zasady „FAIR PLAY”. Niezależnie od tego, z jakim partnerem biznesowym mamy do czynienia, zawsze podkreślamy, że nie tolerujemy żadnego rodzaju korupcji. Polityka antykorupcyjna obowiązuje wszystkich naszych pracowników i współpracowników niezależnie od pełnionej funkcji, a złamanie jej zasad jest karalne.


6. Zrównoważone zamówienia – od wszystkich naszych dostawców oczekujemy sprawiedliwego traktowania nas, naszych klientów i partnerów. Oczekujemy od nich przestrzegania zasad etyki biznesu i naszej odpowiedzialności społecznej. Wymagamy zastosowania tych zasad na każdym etapie łańcucha dostaw.

 • Poland Business Run 2022
  Kolejny raz zgodnie z naszą tradycją i przekonaniem, że warto pomagać, biegnąc wsparliśmy osoby z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.
 • Dzień ziemi w FM Solutions
  22 kwiecień - Dzień Ziemi - FM Solutions w akcji, sadzimy drzewa w pobliżu biura.
 • Poczujmy siłę we wspólnym czynieniu dobra
  W tym roku postanowiliśmy wesprzeć osoby i organizacje bliskie naszym pracownikom.
 • Mikołajkowe wsparcie Alma Spei
  Mikołajkowe wsparcie Alma Spei - hospicjum domowego dla dzieci z woj. Małopolskiego – zebraliśmy żywność, środki chemii gospodarczej i przekazaliśmy prezenty dla 6 Aniołków.
 • Gwiazdka dla chorych i starszych zwierzaków
  „Gwiazdka dla chorych i starszych zwierzaków” – zebraną karmę przekazaliśmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 • Szkolna Wyprawka
  „Szkolna Wyprawka” – wspólne zaangażowanie zaowocowało wyprawka szkolną dla szóstki dzieci naszych pracowników.
 • Poland Business Run
  „Poland Business Run” – Biegnąc pomogliśmy wspomóc marzenia osobom niepełnosprawnym.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
  Szkolenie z pierwszej pomocy - dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne dało nam poczucie bezpieczeństwa w pracy.
 • Akcja Sprzątanie Świata
  Akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę więc nie śmiecę” – wspólne sprzątanie połączyliśmy z edukacją, odpoczynkiem i rodziną.