Akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę więc nie śmiecę” – wspólne sprzątanie połączyliśmy z edukacją, odpoczynkiem i rodziną.