Kolejny raz zgodnie z naszą tradycją i przekonaniem, że warto pomagać, biegnąc wsparliśmy osoby z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.