Szkolenie z pierwszej pomocy - dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne dało nam poczucie bezpieczeństwa w pracy.