ŁADOWANIE

X
Background Image

Przeglądy techniczne

Obsługa techniczna obiektów biurowych, logistycznych, przemysłowych

Dbamy o stan budynku i urządzeń zarządzając obiektem i udogodnieniami. Wykorzystujemy istniejące rozwiązania, proponujemy i wprowadzamy nowe. Oferujemy użytkownikowi maksymalny komfort, bezpieczeństwo oraz personalizację warunków w miejscu pracy.

Nasza kompleksowa usługa, zespół specjalistów i zautomatyzowane działania to gwarantowana satysfakcja klienta i znaczne ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów

Wysoka jakość wykonywanej przez nas obsługi technicznej bezpośrednio z minimalizuje poziomu ryzyka i zapewnienia ciągłość pracy budynków i zespołów w nich pracujących.

Oferujemy:

 • Serwis techniczny, w tym naprawy, przeglądy, audyty
 • Inspekcje i konserwacje instalacji
 • Automatykę budynkową
 • Projektowanie, wykonawstwo, modernizacje i przebudowy instalacji budynkowych
 • Modernizacje i przebudowę powierzchni
 • Doradztwo techniczne
 • Dostawę materiałów eksploatacyjnych
 • Dostawę paliwa do agregatów
 • Pogotowie 24h/7dni
 • Usługę „Złotej rączki”

Przeglądy techniczne

Stan techniczny budynku powinien zapewniać bezpieczne jego użytkowanie. Przegląd budowlany jest obowiązkowy zgodnie z art. 62 ustawy „Prawo Budowlane”.

Przeglądy jednoroczne:

Co najmniej raz w roku obowiązkowe jest przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu:

 • Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli
 • Stanu technicznego elementów budynku
 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Przeglądy pięcioletnie:

Zakres kontroli pięcioletniej odejmuje sprawdzenie:

 • Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli
 • Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
 • Estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
 • Instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie sprawności połączeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.