ŁADOWANIE

X
o Apleona FMS Sp. z o.o.

Zrównoważony rozwój

o FM Solutions

Zrównoważony Rozwój


W Apleona FMS Sp. z o.o. od początku działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są jednym z podstawowych filarów naszego rozwoju.

Wierzymy, że odpowiedzialne wypełnianie naszych zobowiązań poprzez promowanie właściwych postaw opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu wobec naszych pracowników, klientów i partnerów to klucz do sukcesu. Naszą misję rozumiemy także jako dbałość o środowisko i społeczności lokalne. Chcemy być przykładem dla innych przedsiębiorców oraz w optymalny sposób rozwijać działania naszej firmy.

Nasze zobowiązanie - wprowadzanie pozytywnych zmian

Ład organizacyjny i dobre praktyki rynkowe

Wprowadziliśmy kodeks etyczny, który wyznacza kierunki wszystkich naszych działań biznesowych. Ujęliśmy w nim wartości, którymi kierujemy się na co dzień i jasno określiliśmy nasz sprzeciw wobec łamania zasad etyki zawodowej i wartości uczciwej praktyki biznesowej.

Od początku działalności, czyli od 2014 roku, stale utrzymujemy i stosujemy zasady normy ISO 9001:2015. Przykładamy dużą wagę do jakości procesów wewnętrznych i zewnętrznych, jakości usług oraz informatyzacji przyspieszającej realizację procesów.


Prawa człowieka i praktyki w miejscu pracy

Mamy świadomość, że najważniejszym ogniwem w naszej firmie są ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby być pracodawcą, którego pracownicy poszukują, a praca w zespole Apleona FMS Sp. z o.o. była dla nich wyróżnieniem.

Dbamy o zapewnienie pracownikom optymalnego środowiska pracy. Nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie przyjaznej atmosfery i wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, wyposażenie w odpowiednie narzędzia pracy, budowanie klarownych ścieżek rozwoju kariery zawodowej oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Doceniamy różnorodność naszych pracowników, wspieramy ich w działaniach i inicjatywach społecznych.

Stosujemy kodeks etyki zatrudniania. Nasze praktyki umożliwiają pracownikom wpływ na realny rozwój firmy i jej wartości. Działamy wg certyfikowanego systemu ISO 45001:2018 zapewniającego pracownikom odpowiedni poziom dostosowania BHP w miejscu pracy.


Klienci i Kooperanci

Wymagania i oczekiwania płynące od naszych klientów są przez nas zawsze traktowane priorytetowo. Są również motorem napędzającym nasz dalszy rozwój. Nasze plany oraz działania dostosowujemy do przyjmowanych przez nich norm. Elastycznie rozwijamy i zmieniamy naszą firmę wraz z potrzebami klientów i rynku. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, a w naszej codziennej pracy uwzględniamy cel nadrzędny – przyczynienie się do uzyskania przez naszych partnerów trwałej wartości i wymiernych rezultatów.


Dbałość o środowisko

Naszym pierwszym krokiem w celu ochrony środowiska było wdrożenie, działanie oraz przeprowadzenie certyfikacji wg. normy ISO 14001:2015. Mocno angażujemy się w ograniczenie naszego ujemnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, wycofywanie plastiku, informatyzację, właściwą gospodarkę odpadami, zmniejszanie emisji spalin, promowanie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań niskoemisyjnych. Staramy się wpływać na zwiększenie świadomości pracowników i kooperantów, dostosowujemy swoje działania do wymagań klientów i otoczenia w tym zakresie.

Utworzyliśmy w naszych strukturach dział, który w sposób realny wspomaga działania środowiskowe. Promujemy i dostarczamy dla klientów indywidualnych i biznesowych instalacje fotowoltaiczne, które w znaczącym stopniu wspomagają ochronę środowiska naturalnego.


Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej


Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalności nie wpływała negatywnie na otoczenie i lokalne społeczności. Angażujemy się w działania wspierające inicjatywy społeczne, akcje charytatywne i ochronę środowiska.